previous arrow
next arrow
Slider

News/Active โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Slider

นางสายสม วงศาสุลักษณ์

ผู้รับใบอนุญาต


โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เลขที่ ๕ หมู่ ๙ ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน ๕๑๐๐๐ เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๓-๐๙๒๔๔๔