ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรม

 

ลำดับที่

 

กิจกรรม

 

ที่อยู่รูปภาพ

ผู้รับใบอนุญาตพบปะคณะครูและนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ที่อยู่รูปภาพ >>คลิ๊ก<<

สโมสรโรตารีเชียงใหม่ตะวันตกวัดสายตาให้กับนักเรียน

ที่อยู่รูปภาพ >>คลิ๊ก<< 

กิจกรรมรับน้องประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ที่อยู่รูปภาพ >>คลิ๊ก<<

วันคล้ายวันพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

ที่อยู่รูปภาพ >>คลิ๊ก<<

เปิดกองลูกเสือประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ที่อยู่รูปภาพ >>คลิ๊ก<<

โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่มอบรถจักรยานและข้าวสาร

ที่อยู่รูปภาพ >>คลิ๊ก<<

ทำพานไหว้ครู

ที่อยู่รูปภาพ >>คลิ๊ก<<

พิธีไหว้ครู ๒๕๖๒

ที่อยู่รูปภาพ >>คลิ๊ก<<

พระสงฆ์จำนวน ๖๐ รูป จาก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ที่อยู่รูปภาพ >>คลิ๊ก<<

๑๐

ประชุมคณะกรรมการสถาณศึกษา

ที่อยู่รูปภาพ >>คลิ๊ก<<

๑๑

คุณย่าสมบูรณ์ สู่ประเสริฐ ประธานมูลนิธิชีวิตใหม่

ที่อยู่รูปภาพ >>คลิ๊ก<<

๑๒

กิจกรรมชมรมกล้าดี

ที่อยู่รูปภาพ >>คลิ๊ก<<

๑๓

คณะกรรมการตรวจนับนักเรียน

ที่อยู่รูปภาพ >>คลิ๊ก<<

๑๔

คุณปู่สนั่น คุณย่าจันทร์นวล หมูกลาง เลี้ยงอาหารกลางวัน

ที่อยู่รูปภาพ >>คลิ๊ก<<

๑๕

วันต่อต้านยาเสพติด

ที่อยู่รูปภาพ >>คลิ๊ก<<

๑๖

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ

ที่อยู่รูปภาพ >>คลิ๊ก<<

๑๗

กิจกรรมเกาหลี

ที่อยู่รูปภาพ >>คลิ๊ก<<

๑๘

มอบแว่นตา

ที่อยู่รูปภาพ >>คลิ๊ก<<

๑๙

กิจกรรมดำนาปลูกข้าว

ที่อยู่รูปภาพ >>คลิ๊ก<<

๒๐

กิจกรรมแข่งขันในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม

ที่อยู่รูปภาพ >>คลิ๊ก<<

๒๑

กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา

ที่อยู่รูปภาพ >>คลิ๊ก<<

๒๒

คุณพ่ออรรณพ จิรกิติ ผู้ใหญ่​ใจดี เลี้ยงอาหารกลางวัน​ให้กับ​นักเรียน

ที่อยู่รูปภาพ >>คลิ๊ก<<