เพลงมาร์ชโรงเรียน

เนื้อเพลง :
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า
องค์พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โปรดเกล้าให้มีพระราชทานนามใหม่อีกหน
จากมูลนิธิร่วมน้ำใจต้านภัยเอดส์
ทั่วทุกเขตทั่วไทยได้หลุดพ้น
รวมร่วมสร้างเด็กไทยให้ดีทุกคน
สร้างปัญญาชนช่วยสร้างคนให้พึ่งตนเอง

*ธงสีม่วงโบกพริ้วปลิวไสว
อินทนิลแผ่กิ่งใบไม่ยำเกรง
ไม่ย่อท้อแม้ใครจะมาข่มเหง
จะไม่กลัวเกรงเพื่อตนเองให้ได้ก้าวไกล
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พรรษา
ร่วมใจพัฒนานำพาชีวิตสดใส
รวมพลังเร่งสร้างคุณค่าเด็กไทย
ให้เจริญก้าวไปไทยพัฒนา (ซ้ำ*)